30. aug, 2015

Foredrag torsdag 10.mai.2012

 Sissel Margrethe Monsen og Ingvar Wilhelmsen har foredrag på «Kropp- og

sjelkonferanse» i Bergen (teknisk arrangør er Possibility AS).