25. sep, 2015

Avis innlegg 4.november 2013

Et intervju med meg og min frustrasjon over hvorfor vi med psykiske lidelser ikke blir trodd av fagpersoner.

http://www.ostlendingen.no/landet-rundt/sissel-levde-pa-suppe-i-20-ar/s/2-2.2757-1.8144108